68 הורדות 13 השמעות
מילים: מתוך מוסף לראש השנהלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: 2015 פלורידה ארה"בכל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי