26 הורדות 14 השמעות
מילים: בניימין בר זרחלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים)מקום ותאריך ההקלטה: 2016 פלורידה ארה"בכל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי