22 הורדות 8 השמעות
מילים: רבי משולם בן קלונימוסלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: לכל עת, שבת, ימים נוראים (סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים), שמחת תורהמקום ותאריך ההקלטה: פלורידה ארה"ב 2016כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
אל מילות הפיוט: 
על הפיוט: 
מתוך ויקיפדיה ברוב זרמי היהדות נהוג לשוררו בתפילה,בעדות המזרח יש שנהגו לשוררו בפסוקי דזמרה, ויש הפותחים איתו את הפיוטים בראש השנה. נהגו בקהלות החסידים לאומרו מידי שבת וחג בפסוקי דזמרה, קודם ברכת ברוך שאמר, וכן בחזרת הש"ץ ביום הכיפורים, ועל כן אין אומרים אותו האשכנזים הלא-חסידים, אלא בפיוטים שתפילת הש"ץ ביום הכיפורים בלבד, ואז כל הקהל יחדיו אומרים אותו. כמו כן נהוג לשוררו בהקפות שבשמחת תורה