1028 השמעות
מילים: סימנו: "יהודה"לחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: חנוכהמקום ותאריך ההקלטה: דצמבר 2008כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי