732 השמעות
מילים: סימן: ישראל ב"ר מש"ה.לחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: ראש חודשמקום ותאריך ההקלטה: דצמבר 2008כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
אל מילות הפיוט: