523 הורדות 656 השמעות
מילים: מתורגם מאידיש ע"י מלצרלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עת, מוצאי שבת
אל מילות הפיוט: