591 הורדות 708 השמעות
מילים: ר' יהודה הלוילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: 1988כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
אל מילות הפיוט: 
בנימה אישית: 
השיר: "על אהבתך אשתה גביעי" הולחן והוקלט ב-1988 בארה"ב. בקלטת שהוקדשה ל"זמירות יום שבת" אפשר לשמוע את שאר השירים בקישור: http://artmuz.com/Zmirot_LeYom_Tape_MAIN.htm חיים