797 הורדות 446 השמעות
מילים: ר' ישראל נאג'רהלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עת, הולדת הבתמקום ותאריך ההקלטה: דצמבר 2008כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי