162 הורדות 531 השמעות
מילים: ר' יהודה הלוילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: 2006כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
אל מילות הפיוט: