515 הורדות 625 השמעות
מילים: מחבר לא ידועלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: ברית מילהמקום ותאריך ההקלטה:  1998כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
אל מילות הפיוט: