824 השמעות
מילים: חיים נחמן ביאליקלחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימסורת: ישראל - עכשווימועד שירת הפיוט: שבתמקום ותאריך ההקלטה: 1988כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי
בנימה אישית: 
השיר הוקלט בקלטת "לקראת שבת" אפשר לשמוע את שירי הקלטת ב: http://artmuz.com/Likrat_Sha_Tape_MAIN.htm חיים