260 הורדות 494 השמעות
מילים: ר' זכריה אלצ'אהרילחן: חיים פרחיביצוע: חיים פרחימועד שירת הפיוט: לכל עתמקום ותאריך ההקלטה: מאי 2008כל הזכויות שמורות ל: חיים פרחי