ניגוני "קארלין-סטולין" - משפחת ישראלי (קולא)

על האתר: 

ר' ישראל יהודה ישראלי הוא נכדו של "המנגן האחרון של חצר קארלין" הרב ישראל יהודה קולא ז"ל.
משמש כבעל קורא ובעל תפילה בקהילתו.

10/03/09

שושנת יעקב

בביצוע: משפחת ישראלי (קולא)
מסורת: חסידות
10/03/09

ר' ישראל יהודה ישראלי

סבו,הרב ישראל יהודה ז"ל שימש כשו"ב במספר קהילות והיה מחשובי חסידי קרלין. בעל מנגן שניגוניו מושרים עד היום והצטיינו בכח החיות הקרלינאי יחד עם מורכבות מקצב ולחן.כונה "המנגן האחרון של חצר קרלין". 

יודעי מוזיקה יתפלאו לדעת שלא ידע תווים כלל...

אביו ר' יעקב ישראלי (קולא) ז"ל כתב את הספר החשוב על תולדות בית קרלין ותכניה והנחיל את מסורת אבותיו לבניו,היה שליח הסוכנות לארגנטינה והעלה רבים לארה"ק.

ר' ישראל התברך בקול הטנור של סבו,שניגוניו המורכבים מושרים עד היום בחצרות קרלין וחוצה לה.

בהגיעו לחכמה (60 ) נברכהו שיזכה להאריך ימים ושנים ולראות בטוב משפחתו שגידל לתפארת עם נו"ב אסתר ושיזכו לראות נכדים ונינים עוסקים בתורה מצוות וניגונים.

הספר בית קרלין