מסורת כורדיסטאן - סלמניה

1.jpg
על האתר: 

מסורת כורדיסטאן - סלמניה
אבותינו סיפרו לנו...

מבין שרידי הקהילות הדוברות את שפת התלמוד הבבלי

27/08/12

ה' בקול שופר

פיוט הנאמר לפני תקיעות השופר בראש השנה, בין תפילת שחרית לתפילת מוסף.
26/04/11

שיר השירים א'

בביצוע: רפאל אליעזר
מסורת: כורדיסטאן
19/09/10

ירומם צור

פיוט לשמחת ברית המילה במסורת יהודי בבל. הפיוט, שמחברו עלום, כורך את שמחת הבן הנולד בבקשה מהאל לברך ברגע חגיגי ומשמח זה גם את בנו בכורו, עם ישראל, ולגאול אותו מגלותו. כשם שהאדם הפרטי התברך וזכה לבן, מבקש המשורר שגם עם ישראל יתברך, יפרה וירבה.
19/09/10

אתה אהובי

פיוט זה, המושר בשמחת הולדת הבן וברית המילה, בעל הלחן השמח והמתרונן, רצוף ביטויי שמחה המבטאים את רחשי לבו של האב, שלבו כמו גואה על גדותיו ברחשי שמחה ותודה לקב"ה שזיכה אותו בבן, ומתוך השמחה הפרטית שלו הוא פונה לקב"ה בבקשה לשמח את עם ישראל כולו ולגאלו. המשורר כמו חש את נוכחותו של אליהו הנביא בשמחת הברית, שכן ע"פ המדרש אליהו הנביא הוא מלאך הברית ומבקר בכל ברית מילה, והוא מבקש שאליהו הנביא ימשיך אל "תפקידו" הנוסף ויבשר לנו את הגאולה.
19/09/10

אל רחום שמך

פיוט פשוט זה המושר בעשרת ימי תשובה בקהילות הספרדיות, פותח בכינוייו של ה' לפי שתיים ממידות הרחמים שבהן התגלה למשה במעמד נקרת הצור, 'אל רחום וחנון', ומהן הוא ממשיך ומונה את כינוייו ותאריו של ה' לפי סדר אלפא-ביתי. לאחר כל ארבעה כינויים כאלו מופיעה הבקשה החוזרת המפנה את רחמיו של ה' ואת יתר תכונותיו החיוביות כלפי עמו וכלפי העולם כולו. בדרך כלל שר החזן כל בית בן ארבעה תארים וקהל המתפללים עונה כנגדו - רְאֵה בָּעֳנִי עַמָּךְ, רַחֵם עַל עוֹלָמָךְ.
19/09/10

יום יום אודה

בביצוע: החזן רפאל אליעזר הי"ו
מסורת: בבל (עירק)
19/09/10

שפל רוח

בביצוע: רפאל אליעזר
מסורת: כורדיסטאן
17/09/09

למענך אלוהי

בביצוע: רפאל אליעזר
מסורת: כורדיסטאן
02/08/09

עת שערי רצון ב'

בביצוע: רפאל אליעזר
מסורת: כורדיסטאן
02/08/09

עת שערי רצון א'

בביצוע: רפאל אליעזר
מסורת: כורדיסטאן
02/08/09

משלי א', א-כ

בביצוע: רפאל אליעזר
מסורת: כורדיסטאן
02/08/09

אשת חיל

בביצוע: רפאל אליעזר
מסורת: כורדיסטאן
07/06/09

יום השבת

בביצוע: רפאל אליעזר
מסורת: כורדיסטאן
07/06/09

דרור יקרא

בביצוע: רפאל אליעזר
מסורת: כורדיסטאן
07/06/09

כי אשמרה שבת

בביצוע: רפאל אליעזר
מסורת: כורדיסטאן