גנזי רפאל - מכון להפצת מורשת יהודי לוב

logo-shkuf-try.png
על האתר: 

מכון גנזי רפאל עוסק בשימור והנחלת מורשת יהודי לוב ושם את הדגש על עולם התפילה והפיוט לפי מסורת יהודי לוב.
0547-602001, 0547-723819, 0573-102606, ת.ד 302 בת-ים

25/10/09

יוֹם הָגְלֵתִי

מסורת: לוב
28/07/09

זאבי ערב וכל דב אורב

בביצוע: חיון
מסורת: לוב
28/07/09

יום אכפי הכבדתי

קינה זו נאמרת ע"י אסופת מקוננים יחד.
28/07/09

לשכינה עלתה

מסורת: לוב
28/07/09

על חרבן ציון

מסורת: לוב
28/07/09

עד מתי בית אל

בביצוע: מתפללי בית כנסת בית אל
מסורת: לוב
28/07/09

הפטרה - אסוף אסיפם

בביצוע: רפאל זרוק, דוד חג'ג'
מסורת: לוב
28/07/09

עיני עיני יורדה מיים

בביצוע: שאול גויטע ז"ל
מסורת: לוב
28/07/09

איכה - פרק א

בביצוע: רפאל זרוק
מסורת: לוב
28/07/09

היכל ה'

בביצוע: רפאל זרוק
מסורת: לוב
28/07/09

שנה בשנה

בביצוע: רפאל זרוק
מסורת: לוב
28/07/09

קול אהלה

בביצוע: משפחת זרוק
מסורת: לוב
28/07/09

אל אל אקרא

בביצוע: משפחת זרוק ומשפחת חיון
מסורת: לוב
28/07/09

איכה צאן ההריגה

בביצוע: משפחת זרוק ומחשפת חיון
מסורת: לוב
28/07/09

איכה כמלונה

בביצוע: משפחת זרוק ומשפחת חיון
מסורת: לוב
28/07/09

איך נוי שודד מושלם

בביצוע: משפחת זרוק ומשפחת חיון
מסורת: לוב
28/07/09

איך נוי חטאתי

בביצוע: משפחת זרוק ומשפחת חיון
מסורת: לוב
28/07/09

אשחר עדתי

בביצוע: בית כנסת בית אל
מסורת: לוב
28/07/09

אלה אזכרה ונפשי עלי

בביצוע: משפחת זרוק ומשפחת חיון
מסורת: לוב
27/07/09

קצ'ת חנה, קינת חנה

נוהגים שלאחר תפילת ערבית אומרים קינות בלשון ערבית.
27/07/09

הלנופלים תקומה

בביצוע: רפאל זרוק , חיון
מסורת: לוב
27/07/09

בורא עד אנא

בביצוע: בית כנסת בית אל
מסורת: לוב
27/07/09

איך שפך חרון אפו

בביצוע: רפאל זרוק
מסורת: לוב
27/07/09

אחינו כל בית ישראל

אחרי תפילת העמידה אומר השליח צבור בקול בכי תמרורים כמה לנו ימים בגלות בעוונותינו הרבים ובית המקדש חרב ושמם.
24/07/09

גרושים מבית תענוגיהם

בביצוע: משפחת חיון
מסורת: לוב
24/07/09

במקום אשרי העם

אוחז החזן את ספר התורה ללא הרימונים בזרועו ומוליכו לתיבה ואומר קינה זו.
24/07/09

אש תוקד בקרבי

בביצוע: משפחת זרוק, מתפללי בית כנסת בית אל
מסורת: לוב
24/07/09

ארץ חפץ

בביצוע: רפאל זרוק, משפחת זרוק , משפחת חיון
מסורת: לוב
24/07/09

ארים על שפיים

בביצוע: משפחת זרוק ומשפחת חיון
מסורת: לוב
24/07/09

אריד ואהימה

בביצוע: רפאל חיון
24/07/09

אללי לי אללי

בביצוע: משפחת זרוק ומשפחת חיון
מסורת: לוב
24/07/09

אמרה ציון

בביצוע: רפאל חיון
מסורת: לוב
24/07/09

אלי עדתי והלילי

בביצוע: משפחת חיון
מסורת: לוב
24/07/09

איך ידידות נפש

בביצוע: רפאל זרוק, משפחת חיון
מסורת: לוב
23/07/09

מגילת איוב

בביצוע: דוד חג'ג'
מסורת: לוב
21/07/09

אבכה ועל שוד זבולי

בביצוע: רפאל זרוק
מסורת: לוב