ציון אזרד -משירי רבי יהודה הלוי

על האתר: 

עד כה הוצאתי ב"ה 2 דיסקים,"לכתך אחריי במדבר "ו "עבדי זמן".אני אף מופיע בבתי ספר עם "סיפורים חסדיים וגיטרה" עם תכנים יהודים ומסר בהופעה.

02/10/09

רבי יהודה הלוי(ריה"ל)

במלך שנות חיי עיינתי בשיריו של ריה"ל והרגשתי את הערגה ואת החיבור שלו ,לארץ ישראל,לעם ישראל ,ותורת ישראל.

שיריו של רבי יהודה הלוי נאספו בקובץ שירים הנקרא "דיוואן". אוסף השירים הראשון העיקרי של רבי יהודה הלוי נקרא "דיוואן מחנה יהודה" והוא נאסף על ידי חייא אל דאודי, שהיה מצאצאי ראש הגלות שברחו לספרד ומייסד שושלת בני חייא (כיום משפחות דון יחיא וחרל"פ ). כל שירי רבי יהודה הלוי הודפסו במהדורה מודרנית על ידי ישראל זמורה שחילק את שירי רבי יהודה הלוי לעשרה ספרים\חטיבות כמו שירי ציון, שירי דודים, שירי ידידות, יוצרות, קרובות ועוד.

רבי יהודה הלוי התפרסם בעיקר בזכות ספרו הפילוסופי-יהודי הכוזרי, ספר שעבד עליו כעשרים שנה.

על כן אני הקטן החלטתי להלחין מנגינות למילותיו של ריה"ל .
01/10/09

יפה נוף משוש תבל

בביצוע: ציון אזרד
מסורת: ישראל - עכשווי
01/10/09

זכרתי לך חסד נעורייך

בביצוע: ציון אזרד
מסורת: ישראל - עכשווי
01/10/09

מכתם לדוד

בביצוע: ציון אזרד
מסורת: ישראל - עכשווי
01/10/09

ידיד נפש

בביצוע: ציון אזרד
מסורת: ישראל - עכשווי
01/10/09

הטה לבבי

בביצוע: ציון אזרד
מסורת: ישראל - עכשווי
01/10/09

ציון הלא תשאלי לשלום

בביצוע: ציון אזרד
מסורת: ישראל - עכשווי
01/10/09

אל תפן לייצר

בביצוע: ציון אזרד
מסורת: ישראל - עכשווי
01/10/09

שיר למעלות

בביצוע: ציון אזרד
מסורת: ישראל - עכשווי
01/10/09

לה' המלוכה

בביצוע: ציון אזרד
מסורת: ישראל - עכשווי
01/10/09

נער הייתי

בביצוע: ציון אזרד
מסורת: ישראל - עכשווי
01/10/09

עבדי זמן

בביצוע: ציון אזרד