יוחאי עדן פיוטי תימן

על האתר: 

לקט פיוטים תימניים ממסורת בית אבא, ועוד.

18/01/10

אדון הכל

בביצוע: יוחאי עדן
מסורת: תימן
18/01/10

שבת מנוחה

בביצוע: יוחאי עדן
מסורת: תימן
18/01/10

שמע האל 2

בביצוע: יוחאי עדן
מסורת: תימן
14/01/10

שמע האל

בביצוע: יוחאי עדן
מסורת: תימן
14/01/10

שדי אמור נא די

בביצוע: יוחאי עדן
מסורת: תימן
14/01/10

קריה יפהפיה

בביצוע: יוחאי עדן
מסורת: תימן
14/01/10

ספרי תמה

בביצוע: יוחאי עדן
מסורת: תימן
14/01/10

לפלח הרימון

בביצוע: יוחאי עדן
מסורת: תימן
14/01/10

לנר ולבשמים

בביצוע: יוחאי עדן
מסורת: תימן
14/01/10

ישקף אלוהים

בביצוע: יוחאי עדן
מסורת: תימן
14/01/10

חוס אלוהי

בביצוע: יוחאי עדן
14/01/10

אקוה חסדך

בביצוע: יוחאי עדן
מסורת: תימן
14/01/10

אהבת הדסה

בביצוע: יוחאי עדן
מסורת: תימן
14/01/10

אודה לאלי

שיר מסוג "נַשִׁידּ" שמחברו עלום שם. השיר בנוי לפי סדר הא"ב כתוב עברית וערבית. (לפניכם מובאים רק ארבעה בתים מבין 24). השיר אינו מצוי בכל הדיוואנים (ספר השירים התימני) והוא מושר לעתים רחוקות יחסית, בדרך כלל בשמחות. השיר הוא שיר שבח והודאה לאל העתיד לגאול את עמו ממצוקת הגלות.
14/01/10

אני היום

בביצוע: יוחאי עדן
מסורת: תימן