אתר פיוטים שונים מאת נתנאל יחזקאל

PNG
14/02/10

שוועת עניים

בביצוע: חיים ג'רבי
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)
14/02/10

אינתה עומרי

בביצוע: יובל טייב
מסורת: מצרים
21/01/10

שמחתי באומרים לי

בביצוע: אוריאל שלומי
21/01/10

רינגטון פיוטי להורדה

בביצוע: נתנאל יחזקאל
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)
08/01/10

אליך אקרא י-ה

בביצוע: ג'ו עמר
08/01/10

לכל אחד

בביצוע: נתנאל יחזקאל
08/01/10

שבחי ירושלים

בביצוע: נתנאל יחזקאל
08/01/10

שמח בני

בביצוע: ציון יחזקאל
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)
08/01/10

כשמן הטוב

בביצוע: משה חבושה
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)