המקהלה האנדלוסית

על האתר: 

המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן,ר' שחר ביטון, ור' מאיר אלפסי, ר' מוטי לוק, ר' ירמי לוי. - moreshetavot.org.il

07/09/14

אליך ה' נשאתי עיני

המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.il
21/08/12

בן אדם מה לך נרדם

המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי -
12/08/10

תפילה לדוד

בביצוע: המקהלה האנדלוסית "מורשת אבות" בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים: ר' יואל אביטן, ר' מאיר אלפסי, ר' שחר ביטון, ר' מוטי לוק, ר' ירמי לוי. moreshetavot.org.i
מסורת: מרוקו
11/08/10

מזמור הפרנסה

בביצוע: המקהלה האנדלוסית "מורשת אבות" בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים: ר' יואל אביטן, ר' מאיר אלפסי, ר' שחר ביטון, ר' מוטי לוק, ר' ירמי לוי. moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
11/08/10

המלך ה'

בביצוע: המקהלה האנדלוסית "מורשת אבות" בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים: ר' יואל אביטן, ר' מאיר אלפסי, ר' שחר ביטון, ר' מוטי לוק, ר' ירמי לוי. moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
11/08/10

שפל ברך

בביצוע: המקהלה האנדלוסית "מורשת אבות" בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים: ר' יואל אביטן, ר' מאיר אלפסי, ר' שחר ביטון, ר' מוטי לוק, ר' ירמי לוי. moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
11/08/10

שואף כמו עבד

בביצוע: המקהלה האנדלוסית "מורשת אבות" בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים: ר' יואל אביטן, ר' מאיר אלפסי, ר' שחר ביטון, ר' מוטי לוק, ר' ירמי לוי. moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
11/08/10

אז ישיר- לראש השנה

בביצוע: המקהלה האנדלוסית "מורשת אבות" בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים: ר' יואל אביטן, ר' מאיר אלפסי, ר' שחר ביטון, ר' מוטי לוק, ר' ירמי לוי. moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
11/08/10

האדרת והאמונה

בביצוע: המקהלה האנדלוסית "מורשת אבות" בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים: ר' יואל אביטן, ר' מאיר אלפסי, ר' שחר ביטון, ר' מוטי לוק, ר' ירמי לוי. moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
11/08/10

קדיש לראש השנה

בביצוע: המקהלה האנדלוסית "מורשת אבות" בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים: ר' יואל אביטן, ר' מאיר אלפסי, ר' שחר ביטון, ר' מוטי לוק, ר' ירמי לוי. moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
11/08/10

חון תחון

בביצוע: המקהלה האנדלוסית "מורשת אבות" בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים: ר' יואל אביטן, ר' מאיר אלפסי, ר' שחר ביטון, ר' מוטי לוק, ר' ירמי לוי. moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
29/07/10

דעני לעניי

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
29/07/10

ה' חננו והקימנו

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
29/07/10

אדון הסליחות

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
29/07/10

עננו אלהי אברהם

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
29/07/10

לה' אלוקינו הרחמים ו

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
29/07/10

לקדושת שמך

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
29/07/10

רבונו של עולם

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
29/07/10

אל תעש עמנו כלה

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
29/07/10

תמהנו מרעות

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
29/07/10

אנשי אמונה

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.il.
מסורת: מרוקו
29/07/10

אנא כעב זדוני

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי.
מסורת: מרוקו
29/07/10

רחמנא אדכר לן

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
29/07/10

י'ג מידות

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.i
מסורת: מרוקו
29/07/10

שבט יהודה בדוחק

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי.
מסורת: מרוקו
29/07/10

לך ה' הצדקה

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי - moreshetavot.org.il
מסורת: מרוקו
29/07/10

ה' אלוקי הצבאות

בביצוע: המקהלה האנדלוסית בית שמש בהדרכת הרב מרדכי עזרן והפייטנים ר' יואל אביטן ור' מאיר אלפסי -
מסורת: מרוקו