אתר אישי של גבריאל דדון

09/03/11

דדון גבריאל

09/01/11

ימלוךה לעולם

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/01/11

ה מלך

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/01/11

ואני תפילתי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/01/11

המלך אמוני

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/01/11

מן המצר קראתי יה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/01/11

הללוהו כל גוים

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/01/11

נגילה הללויה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)
04/01/11

חוכמה בינה יה אלי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)
04/01/11

סוכה ולולב

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/01/11

זהוא אלי וגואלי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)
04/01/11

תשבי צורי לבבי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/01/11

יום השבת אין כמוהו

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

רפא צירי אל נאמן

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

שלום לבן דודי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

לדוד שיר ומזמור

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

שחי לאל

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

כוכב צדק לדורות זרח

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

אליך אקרא יה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

ידידי השכחת

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

אוחיל יום אשתאה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

אוחיל יום אשתאה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

מקווה אני לו

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)
03/01/11

חי גואלנו

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

אגדלך אלוקי כל נשמה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

שמע קולי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

לך אלי תשוקתי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

ה שמעתי שמעך

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/01/11

עת שערי רצון

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
02/01/11

למנצח לבני קורח

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
02/01/11

יגדל אלוקים חי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
02/01/11

אחות קטנה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
02/01/11

אלוהי אל תדינני

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
02/01/11

יה שמך ארומימך

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
02/01/11

שפל רוח

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
02/01/11

ידי רשים נחלשים

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
28/12/10

האדרת והאמונה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
25/11/10

מזמור לדוד

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
05/08/10

יגדל אלוקים חי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/08/10

והאופנים וחיות הקודש

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/08/10

הללו אל בקודשו

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)
04/08/10

אל אדון

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/08/10

אל אדון

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/08/10

אל אדון

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/08/10

לכה דודי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/08/10

לכה דודי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/08/10

לכה דודי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: תוניס
04/08/10

לכה דודי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/08/10

לכה דודי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/08/10

לכה דודי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/08/10

לכה דודי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/08/10

אז ישיר משה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
04/08/10

אז ישיר משה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/08/10

אז ישיר משה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/08/10

לכה דודי

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/08/10

נקדישך ונעריצך-קדושה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/08/10

נקדישך ונעריצך-קדושה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/08/10

נקדישך ונעריצך-קדושה

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: ישראל - עכשווי
03/08/10

ראו בנים את גבורתו

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו
03/08/10

אל אדון

בביצוע: גבריאל דדון
מסורת: מרוקו