פיוטים של מקהלת נעם שיח - הר חומה

על האתר: 

פיוטים שנלמדו במקהלת ילדים נעם שיח בשכונת הר חומה בירושלים.

09/05/14

יום העצמאות תשע"ד בקהילת נעם שיח - הר חומה

פיוטים לפני תפילת ערבית ביןם העצמאות תשע"ד בקהילת נעם שיח - הר חומה.
09/05/14

יום העצמאות תשע"ד בקהילת נעם שיח - הר חומה

פיוטים לפני תפילת ערבית ביום העצמאות תשע"ד בקהילת נעם שיח - הר חומה.
פיוט "אתה אל" מילדי הקהילה
09/05/14

יום העצמאות תשע"ד בקהילת נעם שיח - הר חומה

פיוטים לפני תפילת ערבית ביום העצמאות תשע"ד בקהילת נעם שיח - הר חומה.
פיוט "לעד חיה בלבבנו". שיר האמונה או לעד חיה בלבבנו הוא משיריו הנודעים של הרב אברהם יצחק הכהן קוק.
18/03/14

ילדי קהילת נעם שיח בחוג פיוטים - פיוט "תחינתי שמע יה אל"

ילדי קהילת נעם שיח בחוג פיוטים - פיוט "תחינתי שמע יה אל"

פיוט מאשר מזרחי לפי הלחן "תחת אל יסמינה פליל" 

28/04/13

למולדת שובי רוני

בביצוע: מקהלת נעם שיח - הר חומה
מסורת: תוניס
24/04/13

אשיר לך

בביצוע: מקהלת ילדים - הר חומה
מסורת: מרוקו
24/04/13

אין די באר

בביצוע: מקהלת נעם שיח - הר חומה, ירושלים
מסורת: מרוקו
23/04/13

לנין תם

בביצוע: מקהלת נעם שיח - הר חומה, ירושלים
מסורת: מרוקו
20/04/13

יה זוהר תן

בביצוע: מקהלת ילדים נעם שיח - הר חומה
מסורת: מצרים
16/01/12

שער פתח דודי

בביצוע: פבריס סעדון
מסורת: מרוקו
15/01/12

אל אדון

בביצוע: פבריס סעדון
מסורת: אלג'יריה
11/01/12

אל אדיר

בביצוע: פבריס סעדון
מסורת: תוניס
11/01/12

יודו לך רעיוני

בביצוע: פבריס סעדון
מסורת: מרוקו
07/01/12

ישמח חתני

בביצוע: פבריס סעדון
מסורת: לבנון
07/01/12

שירו ש'ר חדווה

בביצוע: פבריס סעדון
מסורת: מצרים
05/01/12

אדון יה

בביצוע: פבריס סעדון
מסורת: תוניס
12/01/11

גואלי י-ה

בביצוע: פבריס סעדון
מסורת: תוניס
09/01/11

ירח יקר

פיוט שבח לחתן במסורות לוב ותוניס. מתוך הפיוט עולה כי שמו של החתן שלכבודו כתב פרג'י שוואט את הפיוט הוא שלמה. כמו כן עולה מן הפיוט כי החתן גדל בבית גבירים וכי היתה לו משרה מכובדת ואחראית בחצר המלכות. בשל מעמדו של החתן, בחר הפיטן לשבץ בפיוטו שברי פסוקים וביטויים המוזכרים ביחס ליוסף, שאף הוא עלה לגדולה בחצר מלך זר.
27/12/10

אל אליהו

'אל אליהו' הוא פיוט למוצאי שבת, המושר בפי רוב הקהילות הספרדיות בלחנים שונים. כמקובל בפיוטים להבדלה ולמוצאי שבת בכלל, אליהו הנביא ממלא גם כאן תפקיד מרכזי, כמבשר הגאולה. הסברים שונים ניתנו להתגברות הציפייה לגאולה במוצאי שבתות
27/12/10

לַמּוֹלֶדֶת שׁוּבִי

שיר ממסורת יהודי טוניס, אותו חיבר אשר מזרחי ללחן של שיר ערבי. המשורר בחר לכתוב את שירו מפי הדוד, הפונה לרעיה במילות חיבה וברוך וקורא לה לשוב למולדת, לשוב אל דודהּ, לחדש ימיה כקדם. שׁוּבִי אֶל מִשְׁכְּנוֹתַיִךְ הוא קורא לה, לא רק אל המקום הפיזי, הממשי, אלא אל מקורה, אל עצמיותה. אשר מזרחי עצמו ברח מארץ ישראל לתוניס מאימת הצבא הטורקי ושם עשה את רוב שנותיו. למולדת הוא שב בסוף ימיו, אחרי מלחמת ששת הימים, ונפטר בירושלים כמעט מיד לאחר שובו.