ליאור בבקוף

jpg
על האתר: 

שמי ליאור בבקוף
פייטן וחזן מהיישוב עלי בשומרון
לימדני רבי אביחיל חזן-חזן בית הכנסת "אוהל יעקב" ברמת גן

08/08/11

דרור יקרא

בביצוע: ליאור בבקוף
מסורת: תימן
08/08/11

המבורך

בביצוע: ליאור בבקוף
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)
16/05/11

אחות קטנה

בביצוע: ליאור בבקוף
מסורת: ספרד ירושלים (חלב)