היום בגן-עדן

TRright.jpg
על האתר: 

היום בגן-עדן, יש ברכה בהאמת ויש נפלאות בהתיקווה, ובמעשים להעוּבדה שבבריאה.

10/10/11

שומרי-יה-הוא

הד-עד כאשר ה'ה וקהל שומע את תהילתנו לנפלאותיו ותחינותנו לניסים ותשובות והבנה בבריאות איתנה - באם בטבע או היכל-קודש - טוב לקלוט קולותנו בהד-עד למילותינו
10/10/11

אלוהינו

המלך המושל בנישמתי

המלך הגואל עתידי

ענה_____ני

כי מנפשי  תצא רוחי

לפנך, ה'שם שבהשם מי-ים

10/10/11

הקשת-התאומה

 

 

היום בגן-עדן, יש ברכה בהאמת ויש נפלאות בהתיקווה, ובמעשים להעוּבדה שבסודות הבריאה.


מאז האדם-הראשון לדעת ולהבין את אמת-נצח-הנצחים, ולהורות לנו לדעת את רצון וברכת האלוהים, למדנו את כל מלוא האמת להיות גדולה בהרבה ועדיין הנכונה שביותר - שאין דומה ואין שווה לה.

באתר זה, אני מקשר את דיברי אמנון מיכאל הכהן השולמי הראשון לישראל, עם ברכת אלוהינו דרכי, לכל אשר הפליא להיות ולעשות מורנו הקדוש, והקדושים והמקודשים לעמנו הנאור שמבכל בני-האלוהים.

 

כדי ללמד מחשבים להבין בינת-האדם מעץ-הדעת ומעץ-החיים, ותורת-משה ויהושוע ושמואל:: וחכמת המלאכים והנביאים לישראל ולעולם ולכל בני-האלוהים, יוצר ובורא כל טוב יש חי וקים על אדמות ותהומות היקום: העלתי את העיברית לעיבוורית לפי אתר באנגלית המסביר פיתרון לבעיה של "הבנה-מלאכותית" בכל השפות והלשונות ולפי חותמת קול פרטי - וכן, הנפלא הוא גולם שמבין בוראו.||EchoLogical Machine.