הלב והלשון

09/05/09

זיכרון

בביצוע: רוני איש-רן, אלעד גבאי, יהודה אשאש, ניר סרוסי, לב אולמן
מסורת: ישראל - עכשווי
06/03/09

כי האדם

השיר הוקלט בערב לקראת ימי בין-המצרים בבית אביחי בירושלים.
03/02/09

קידוש לטו בשבט

בביצוע: רוני איש-רן, אלעד גבאי, יהודה אשאש
מסורת: ישראל - עכשווי
12/10/08

ברכות השחר לילדים

בביצוע: רוני איש-רן, אלעד גבאי, משה נורי,
מסורת: ישראל - עכשווי
28/08/08

הרחמן

לחן לברכת המזון של ראש חודש לילדי בתי הספר.
20/07/08

מן המיצר

בביצוע: רוני איש-רן,ניר סרוסי, יהודה אשאש, אלעד גבאי
מסורת: ישראל - עכשווי
08/07/08

מודה אני

בביצוע: רוני איש-רן
מסורת: ישראל - עכשווי