הקלטות ביתיות

 ואני.JPG
על האתר: 

הקלטות לא מקצועיות שאני מקליט עם אבי בנגינה נוסח שרעב. לעתים יש הערות רקע של/אל בני המשפחה שאינם קשורים לפיוט. אני מקווה לתקן השיבושים.

02/10/11

שמע עמי אחווך

הסבר ההלכות הקשורות בתקיעת השופר ("אחווך" מלשון אחווה לך, אגיד לך) ומעט על הרמזים שבתקיעת השופר. מושר במקביל לפזמון "אשאל אדון עולם" (ראה שם) העוסק בסודות תקיעת השופר.
06/11/08

שפעת רביבים

בקשה לפני תפילת מוסף בשמחת תורה להתחלת בקשת "משיב הרוח ומוריד הגשם" בתפילת שמונה עשרה.
18/10/08

מפי אל (הקצר)

אחד הפיזמונים שמסכמים את הריקודים בהקפה השביעית ("כי בשימחה תצאון ובשלום תובלון") של ספרי התורה בשימחת תורה.
18/10/08

מברך רחמנא

הפיוט השלישי והאחרון לפני הוצאת הספרים לריקודים בהקפות בשמחת תורה (לאחר "אשר בגלל אבות" ו-"אצולה מלפנים").
18/10/08

אצולה מלפנים

הפיוט השני שאומרים בפתיחת ההיכל להוצאת הספרים לריקודים בשימחת תורה, לאחר "אשר בגלל אבות בנים גדל"
18/10/08

אשר בגלל אבות

הפיזמון הראשון ששרים בעת פתיחת ההיכל להוצאת הספרים להקפות הרקודים בשמחת תורה. (לפני "אצולה מלפנים" ו"מברך רחמנא")
18/10/08

אצולה לפנים

פזמון ששרים בפתיחת ההיכל להוצאת ספר התורה לקריאה בשימחת תורה.
18/10/08

צמאה נפשי

רשות של הראב"ע שאומרים לפני נשמת כל חי בשמחת תורה
18/10/08

תבנה ציון ברינה

הפיוט שאומרים בהקפה של ספר התורה ביום הראשון של חג סוכות.
18/10/08

הושענות יום ראשון

הושענות, המיוחסות לר' סעדיה גאון, ליום ראשון של סוכות שנאמרות בקהילתנו לאחר הוצאת ספר תורה בשחרית ולפני קריאת התורה.
07/10/08

אלהים אל מי אמשילך

בקשה נוספת לפני הקדושה בחזרת שליח הצבור בשחרית יום כפור. למעשה צרוף של מספר פיוטים.
06/10/08

שנאנים שאננים

פיוט שמושר לאחר הסליחות של שחרית יום כפור ולפני הוצאת ספר תורה
06/10/08

אפודי שש לאל שונא שש

בקשה לפני הקדושה בחזרת שליח הצבור בשחרית יום כפור.
06/10/08

שופט כל הארץ

פיוט פתיחה שלישי לפני "האדרת והאמונה" בזמירות שחרית של יום כפור.
06/10/08

אלהי אלי אתה

פיוט פתיחה שני לפני "האדרת והאמונה" בזמירות שחרית של יום כפור.
06/10/08

ה' נ גדך כל תאוותי

פיוט פתיחה לפני "האדרת והאמונה" בזמירות שחרית של יום כפור.
06/10/08

שטר עלי בעדים וקנין

תוספת לסליחות של ערבית ליל כפור. דו-שיח בין הנשמה והגוף בדבר האחריות לעוונות האדם.
06/10/08

יראים שלחוני

פיוט פתיחה לסליחות של ערבית ליל כפור
06/10/08

לך אלי תשוקתי

הפיוט/ודוי בפתיחת ערבית של ליל כפור
28/09/08

יום נעקד יצחק

ספור העקדה. מושר במקביל לפיוט "עת שערי רצון" (ראה שם).
27/09/08

אשאל אדון עולם

הפזמון מפרט את הכונות שבתקיעת השופר בראש השנה. והוא מושר לפני התקיעות לאפשר לאנשים להגיע למצוות היום של שמיעת השופר, וליודעי דבר להבין את כוונות השופר והתקיעות.
26/09/08

ונתנה תוקף

נאמר בחזרת השליח ציבור של מוסף של ראש השנה בחלק הזכרונות (מתוך מלכויות, זכרונות, שופרות) לפני "אשרי איש שלא ישכחך".
26/09/08

שמע עמי אחווך

מסביר את ההלכות הקשורות בתקיעת השופר ("אחווך" מלשון אחווה, אסביר לך). מושר במקביל לפזמון "אשאל אדון עולם" (ראה שם).
26/09/08

עת שערי רצון

לאחר קריאת התורה וההפטרה בראש השנה, זה הפזמון הראשון שנאמר לפני תקיעות השופר. מהותו מסורת עקידת יצחק לעורר הרחמים לפני איום ונורא.
26/09/08

ידי רשים

פיוט לאחר חזרת הש"ץ בשחרית של יום ראשון של ראש השנה ולפני הוצאת ספר התורה.
26/09/08

ה' שמעתי שמעך

רשות הנאמרת לפני חזרת שליח הצבור בתפילת העמידה בשחרית של ראש השנה.
26/09/08

אלהי אל תדינני

הפיוט, על סדר הא"ב, למקדימים להתפלל, נאמר לפני "האדרת והאמונה" ("ברוך שאמר") בתפילת השחרית של יום ראשון של ראש השנה.
26/09/08

אחות קטנה

פיוט הפתיחה בערבית ערב יום ראשון של ראש השנה