פיוטי העדה הקוצ'ינית קריאת תורה והפטרות

20/12/12

שירת הים - בשלח

בביצוע: חיים קלינגל
מסורת: הודו
20/12/12

עשרת הדברות - יתרו

בביצוע: חיים קלינגל
מסורת: הודו
20/12/12

עשרת הדברות - ואתחנן

בביצוע: חיים קלינגל
מסורת: הודו
20/12/12

כי תבוא-דברים כ'ח ז

בביצוע: חיים קלינגל
מסורת: הודו
20/12/12

בחוקותי-ויקרא כ'ו י

בביצוע: חיים קלינגל
מסורת: הודו
20/12/12

וזאת הברכה

בביצוע: חיים קלינגל
מסורת: הודו
20/12/12

פרשת ויחי

בביצוע: חיים קלינגל
מסורת: הודו