המורשת המוסיקאלית של יהודי איזמיר, תורכיה

על האתר: 

הקלטות של המורשת המוסיקלית שלנו, על לחניה המיוחדים והנעימים, מפי חזנים מעולים, וכן קטעי תפילה שהוקלטו בבית הכנסת, במקאמים הייחודיים לנו.

09/02/16

יה ריבון עלם

בביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
09/02/16

שה אובד

בביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
09/02/16

אזמר בשבחין

בביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
09/02/16

אל מסתתר

בביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
09/02/16

דרור יקרא

בביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
09/02/16

יונה מצאה בו

בביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
09/02/16

יום השבת אין כמוהו

פיוט עם לחן מיוחד, ככל הנראה לחן זה שמושר כאן הינו משובש במידת מה... כך "נשמע" לי
09/02/16

ארץ ורום בהבראם 2/2

בביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
09/02/16

ארץ ורום בהבראם 1/2

בביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
09/02/16

כי אשמרה שבת

בביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
09/02/16

יודוך רעיוני

בביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
09/02/16

צור משלו אכלנו (ב)

בביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
09/02/16

צור משלו אכלנו (א)

בביצוע: מנחם אשר, גבריאל אשר, נסים אשכנזי, דוד אשכנזי (בן שלמה) דוד אשכנזי (בן יוסף), מרדכי אשר
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
09/02/16

מזמור לדוד הבו לה'

מזמור זה מושר בקבלת שבת, ולפניו מכריז החזן "בכבוד קבלת שבת", כי באמירתו מקבלים את השבת. מקאם חיג'אז "קשור" הינו מקאם מלא געגועים. הלחן המיוחד הזה אינו קיים בקהילות דומות אחרות.
28/08/12

רחמים פשוטים בקשנו

בביצוע: אברהם אלטלף
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
28/08/12

אבינו מלכנו אבינו את

בביצוע: ישראל חביב
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
28/08/12

להא הרחמים והסליחות

בביצוע: לא ידוע
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
28/08/12

שומר ישראל

בביצוע: מתפללי בית הכנסת
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
28/08/12

קרב לי שנת גואל

בביצוע: מתפללי בית הכנסת
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
28/08/12

ישן אל תרדם

בביצוע: אברהם אלטלף, ישראל חביב
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
28/08/12

קדיש תתקבל ושופר

בביצוע: אברהם אלטלף
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
26/08/12

רבשע אתוודה על עברו

בביצוע: אברהם אלטלף
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
26/08/12

כי ימינך פשוטה...

בביצוע: ישראל חביב
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
24/08/12

עננו אבינו עננו

בביצוע: אברהם אלטלף, ישראל חביב ומתפללים
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
24/08/12

אלקינו שבשמים

בביצוע: ישראל חביב
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
24/08/12

אנא כעב זדוני

בביצוע: ישראל חביב, אברהם אלטלף ומתפללים
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
24/08/12

אחד אלקינו גדול אדונ

בביצוע: אברהם אלטלף
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
23/08/12

רחמנא

בביצוע: ישראל חביב
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
23/08/12

אנשי אמונה אבדו

בביצוע: אברהם אלטלף
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
23/08/12

תמהנו מרעות

בביצוע: ישראל חביב
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
23/08/12

אל תעש עמנו כלה

בביצוע: אברהם אלטלף
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
23/08/12

אשמנו מכל עם

בביצוע: ישראל חביב
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
23/08/12

יצו האל

בביצוע: ציבור המתפללים
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
23/08/12

אל מלך יושב (1)

בביצוע: מתפללי בית הכנסת
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
23/08/12

ויעבור (1)

בביצוע: ישראל חביב
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
23/08/12

בן אדם מה לך נרדם

בביצוע: ישראל חביב
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי
23/08/12

שבט יהודה

בביצוע: ישראל חביב
מסורת: ספרדים – תורכיה וסלוניקי