מסורת כורדיסטאן - סולומניה

1.jpg
על האתר: 

מסורת כורדיסטאן - סולומניה
אבותינו סיפרו לנו...
מבין שרידי הקהילות הדוברות את שפת התלמוד הבבלי

09/09/12

ה' יום לך אערוך תחינ

פיוט זה מושר בפי הקהילות הספרדיות בראש השנה.
09/09/12

היום הרת עולם

פיוט קדום זה נאמר לאחר תקיעות שופר דמעומד, כלומר לאחר התקיעות הנתקעות במהלך תפילת המוסף של ראש השנה.
08/09/12

חון תחון

פיוט זה פותח את תפילת ערבית של היום השני של ראש השנה בעדות המזרח
08/09/12

עמידה של ימים נוראים

חזרת הש"ץ לימים נוראים
08/09/12

שירו לאל נבוני

פיוט זה מיועד לראש חודש החל בשבת והוא מושר בכמה מהקהילות הספרדיות בזמנים שונים של יום מיוחד זה.
08/09/12

ידי רשים

פיוט זה הוא 'אופן' המושר בראש השנה בקרב הקהילות הספרדיות
08/09/12

אחות קטנה

פיוט הפותח את תפילות ראש השנה של עדות המזרח