פיוטי לוב - ארז חנן

 008.jpg
על האתר: 

האתר שלי, יביא פיוטים בנוסח לוב, לפי קבלתי ממו"ר סבי ע"ה נתן חג'ג'.

27/08/13

החלותי לחלות פניך

אוסף פסוקים שקוראים בכל סליחות שפתי רננות בהתחלה. ולאחר מכן ממשיכם עוד פסוקים עם אותו הלחן. בשבתות, ר"ה ויוה"כ יש באמצע את הפיוט "אחר נוגנים שירו" עם חלן שונה, ואז חוזרים לקרוא פסוקים עם לחן ואני תפילתי.
26/08/13

אחר נוגנים שירו

בביצוע: נתן חג'ג'
מסורת: לוב
26/08/13

אחר נוגנים שירו

פיוט נאה, שקוראים בסליחות הגדול - שפתח רננות, עדות לוב וג'רבא, בשבת, ר"ה ויוה"כ, אחרי הפיוט "ואני תפילתי לך". הלחן שלו שונה משל "ואני תפילתי לך", ואחריו חוזרים ללחן של "ואני תפילתי לך". את שלושת הקטעים הראשונים בכל בית החזן אומר, ואת שני האחרונים הקהל אומר.