בית ספר לחזנות פתח תקוה-מגמת בעלי תפילה

על האתר: 

באתר זה יובאו הקלטות מהשיעורים של הלומדים בבית ספר לחזנות במגמת בעלי התפילה.