אתר הפיוטים של אבי אמסלם

על האתר: 

אתר לשימוש התלמידים הלומדים את פיוטי עדות המזרח