פיוט עכשווי מקורי

על האתר: 

פיוטים מקוריים שנכתבו לאחרונה...

31/07/14

פיוט מקורי לט' באב. מבוסס על מדרש איכה רבה (פתיחתא) והרחמים שמעוררת רחל אימנו

מבוסס על המדרש המפורסם בו ירמיה הנביא פונה לאבות האומה להעיר רחמי שמים, כיצד הם מנסים לשווא  ולבסוף רחל אימנו המצליחה לעורר רחמים ולהותיר תקווה לעם הגולה..
16/05/14

אחרית דבר- פיוט מקורי ליום לג בעומר

04/04/14

פיוט לימים הנוראים (מקורי), אשמח להערות/ הארות