קול ששון

על האתר: 

בס"ד
לחנים חדשים לפיוטים ידועים
ביצוע שירים חדשים גם ישנים