שמע קולי

05/10/14

ארוממך חזקי וחלקי

בביצוע: הדורמי
מסורת: תימן