ר' מנחם עמנואל הרטום ז"ל היה רבה של טורינו בשנות השמונים של המאה הקודמת. בין שאר תרומותיו הרבות לקהילות איטליה ולההדרת המחזור האיטלקי הוא הותיר בידי קהילת טורינו חוברת פיוטים לשבתות ולמועדים מצויינים, עם תרגומים לאיטלקית וביאורים. לפני כמה שנים זכיתי להתפלל בבית הכנסת בטורינו (עיין בתמונה המצורפת) בשבת ר"ח אייר. לפני 'ברכו' חילק אחד מנערי הקהילה את החוברת, ואמרו מתוכה יוצר לשבת וראש חודש. את היוצר שרו במנגינה איטלקית לפני הקדיש של 'ברכו'. הרב אברהם סומך, רבה הנוכחי של קהילת טורינו, נענה לבקשתי ונתן לי חוברת אחת כזו, השמורה עימי.

בתוך החוברת ישנו גם פיוט יוצר ליום העצמאות, מפרי עטו של הרב הרטום, המצורף כקובץ לטיפיוט זה. גם תפילת 'על הניסים' ליום העצמאות מודפסת בחוברת.

הפיוט בנוי כיוצר מימי הביניים: מחרוזות בנות שלשה טורים, עם שתי מחרוזת 'קדוש', אחת אחרי המחרוזת השלישית ואחת בסוף הפיוט.

בפיוט מציין הרב את השואה ואת ההחלטה באו"ם על הקמת המדינה (29.11.47). כמה מחרוזות מוקדשות למלחמת העצמאות. תשועת הקב"ה הביאה לחרות ונצחון. בזכות הבטחון בקב"ה, האחדות והליכוד הפנימי לא נפלה רוח העם, למרות הקרבנות בנפש וברכוש.

            הרג והרס הרבו בגבולינו

אך נפול לא נפלה רוחנו

כי חזקנו ובטחנו בא-להינו

מצרים עמון וארם חברו להשמידנו

            ועם כולם הגביר ה' את ידֵנו

            בזכות לכודנו ואִחוּדנו

           

גם נצחון מלחמת ששת הימים מוזכר בפיוט:

            ברחמיך נתת ארצך לגאולים

            על כל ירושלים הם מושלים

            והרחקת מערֶיךָ מכשולים

המחרוזות האחרונות מוקדשות לתפילה לשלום, לקיבוץ גלויות, ולבנין הארץ וירושלים. המחבר מתפלל גם על הגאולה הרוחנית, החזרה בתשובה, ועל ימות המשיח ובנין המקדש. המחרוזת המסיימת היא:

            אז נבנה בשמחה את נוך

            ונעלה קרבנות על מזבחך

            ונקדש ברבים את שמך / קדוש.

לשון הפיוט מליצית אך ברורה לכל. הכינוי 'בני האמה' רומז למדינות ערב. 'עמון' ו'ארם' הם ערביי עבר הירדן וסוריה. ניכר שהפיוט מתחבר מתוך ראייה רחבה, ועל כן הוא יכול להתקבל ברצון על חוגים רבים, הן בציבור בא"י והן בקהילות הגולה.

חזית בית הכנסת בטורינו
קובץ מצורףגודל
File0127.jpg483.4 ק"ב