על טיבה של השבת הישראלית

מה ישראלי בשבת / ד"ר יעקב מעוז

השבת ניתנה כ"מַתָּנָה טוֹבָה" לעם ישראל והגדירה אותו לאורך ההיסטוריה. מאז שניתנה ועד קום המדינה הייתה השבת יהודית במהותה, במנהגיה, בסמליה ובהלכותיה. "דּוֹר דּוֹר וְדוֹרְשָׁיו", והדורות האחרונים יצקו תכנים חדשניים לשבת תוך דיאלוג פורה בין מסורת לחידוש. בשבת הישראלית מובלעת הנחה שקיים שילוב הרמוני בין יהודיות לישראליות. עדיין יש מקום לבירור: מה באמת ישראלי בשבת של ימינו? כמה בחינות:

השיח הישראלי בקהילה ובמשפחה מכיל מרכיבים רבים, שלא היו כדוגמתם באלפי שנות הגלות. בעיות ואתגרים אקטואליים של ניהול המדינה והחברה, כגון ביטחון, כלכלה, חינוך ממלכתי, תקשורת, מגדר, היחס למיעוטים ועוד נידונים בעיקר ביום שבו אנו פנויים יותר, בשבת. במתנ"סים מקיימים "שבת תרבות", מפגשים עם מדינאים ואנשי רוח, שכל עניינם הוא בסוגיות חברתיות אקטואליות. שיח זה ממלא חלל רוחני במקומות שתלמוד תורה ודרשות רבנים נעשו פחות רלוונטיים.

השירה והפיוט אף הם ממורשת השבת. החברה הישראלית פיתחה מסורת חדשנית של שירה, המושפעת ממסורת היהדות וממסורות זרות. בבתי כנסת וסביב שולחן השבת המשפחתי נשמעים יותר לחנים ושירים עבריים חדשים של יוצרים חילוניים. יצירות המשמשות כגשר בין חילוניים לדתיים ובין דור ההורים לצעירים. במקביל, רבים הנתפסים כחילוניים, שרים בדבקות מיסטית שירה יהודית מקודשת. הדיאלוג הפואטי בין מסורת לבין חידוש הוא שמוסיף חן לשבת הישראלית.

השאיפה לשוויון ניכרת בעיקר בשבת. הרעיון המקראי של מנוחה לכל, דין אחד לכל, מגלם בתוכו את רעיון השוויוניות, ממאפייני דורנו. קהילות בעלות תודעה מודרניסטית שואפות להביא לידי ביטוי את רעיון השוויון בפעולות ובטקסים. גם בקהילות ההלכתיות נשים תופסות יותר ויותר מקום בהנהגה הרוחנית. קהילות ישראליות מעורבות יותר בסדר היום החברתי ופועלות לתיקון עוולות חברתיות. חירות, שוויון וצדק חברתי, שאיננו מפלא בין דתות גזעים ומינים, מבטאים את תפיסת קהילות השבת המתחדשות.

החתירה לסובלנות דתית ובכלל, אף היא ממאפייני דורנו. נלאנו ממלחמות הדת, מכפייה דתית או אנטי דתית. מתברר כי הלכידות החברתית בין הגוונים השונים ביהדות חשובה לא פחות מ"הֲרָרִים הַתְּלוּיִין בְּשַׂעֲרָה" של דקדוקי ההלכה. השבת היא סלע קיום ולא סלע מחלוקת. אותה אנו חוגגים עם אזרחי ישראל האחרים מבלי לפשפש באמונות, בדעות, במנהגים ובנטיות שלהם. זוהי שבת של שלום, ושמירתה היא שמירת הלכידות החברתית.