בעקבות הפטרת יונה מיום הכיפורים תשע"ו

 

גויים למופת / יעקב מעוז

 

הייתי רוצה לפגוש במלחים,

שהשיטו את יונה הנמלט,

להודות ולהתנצל בפניהם.

 

הגויים האנושיים הללו,

בקשו להימנע מהשלכתו לים,

תוך סיכון חייהם שלהם.

 

האל, שלא שם חלקנו כהם

ולא את גורלנו ככל המונם,

מניח לנו לעלות לדרגתם

במסע חינוכי בכוחות עצמנו.