"צדיק כתמר יפרח"
מחר אזכרה ליום פטירת אבינו היקר, ראובן בן ציון בטאט אמיר ז"ל ,
אבי נפטר בליל ו' ערב שבת כח' בחשוון תשנ"ח, פרשת תולדות.
שמונה עשרה שנה עברו אבי היקר, כמנהיג עם היית, יחיד סגולה , רוחך, אורך וזיו פנייך, החינוך לערכים ולדברים החשובים והעיקריים בחיים מלווים אותי כאבני דרך כל חיי. נר אורך יאיר עולם.
אחדות אמת עם האלוהים ועם הכלל , ואהבת לרעך כמוך, הסתפקות במועט והתעסקות בעיקר הדברים .אשרינו שזכינו.
דרך החינוך ודברייך אבי: הביטוי המעשי לחיים 
"לכי בתי בדרך הישרה, דרך האמת ויראת ה' ", זו היא התכלית מקור לאושרך האמיתי ולחיים טובים, שמחי בתי בשמחת ילדייך ונכדייך, אשרייך שממונך נמצא בך, בעולמך העשיר.

הלוואי ואראה את אימי , אבי ואחותי היקרים ז"ל, זיכרונכם בלבי לעד . 
תהיה נשמתכם צרורה בצרור החיים


זכותך תגן עלינו ועל כל בית ישראל 
חופת אורך תאיר ותגן עלינו באחדות אמת

מצ"ב תפילת ראובן בן ציון אמיר-בטאט לעם ישראל